Izvestaj za skole ZI 01Sa sajta Zavoda za vrednovanje kvaliteta  obrazovanja i vaspitanja škole mogu da preuzmu izveštaje o završnom ispitu za 2014/2015. godinu, ali i za sve prethodne godine, prijavom pomoću ID korisnika i PIN koda.
Izveštaji obuhvataju sledeće analize za predmete Srpski jezik i Matematika:
1. Poređenje postignuća škole sa prosečnim postignućem opštine, okruga, školske uprave i Republike;
2. Poređenje postignuća odeljenja;
3. Distribucija postignuća učenika u odnosu na ocenu na kraju VII razreda;
4. Prikaz postignuća učenika na niovu oblasti standarda i nivou zadatka;
5. Nivoi postignuća učenika.
Izveštaj obuhvata i sledeće segmente: Prikaz postignuća učenika na kombinovanom testu – nivo predmeta i nivo zadatka, kao i Opšte podatke.