tolorancijaBudući da nam se približava 16. novembar, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je pripremio informativno-edukativne materijale za obeležavanje Međunarodnog dana tolerancije u školama, u skladu sa Protokolom o saradnji u sprovođenju projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo”:

Na linku možete preuzeti materijale (link: https://we.tl/t-gu5pHA2yoP ). Očekujemo od nastavnog osoblja da prilagodi odabir materijala uzrastu dece, kako bi doprineli podizanju svesti o toleranciji, ravnopravnosti i uvažavanju različitosti.

Među materijalima, nalazi se sledeće:

  • Prezentacija (PPT) o diskriminaciji i toleranciji, sa konkretnim primerima, koja može poslužiti kao osnova za razgovor sa učenicima;
  • Video „Šta je diskriminacija”;
  • Sinopsis za vežbu „Igra uloga”, čiji je smisao da se kroz igru i zamenu uloga, „koračanjem u tuđim cipelama”, deci približi značaj poštovanja ravnopravnosti;
  • Spisak preporučene dodatne literature sa linkovima ka e-publikacijama;
  • Spisak preporučenog video-materijala sa linkovima (promo-spotovi, filmovi, edukativni klipovi).
    Neke od materijala možete koristiti i prilikom obeležavanja ostalih međunarodnih datuma posvećenih promociji ostvarivanja i zaštite prava deteta čije obeležavanje doprinosi ostvarivanju cilja projekta (npr. Međunarodnog dana deteta 20. novembra, Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra i dr.).