такмичењеObjavljujemo spisak škola koje će biti domaćini takmičenja za učenike Moravičkog okruga. 

Svaka tabela ima dva lista. Na prvom listu je pregled domaćina takmičenja na opštinskom nivou, a na drugom pregled domaćina takmičenja na okružnom nivou. 

* Domaćini takmičenja za učenike OŠ Moravičkog okruga*

Domaćini takmičenja za učenike OŠ Moravičkog okruga

 

* Domaćini takmičenja za učenike SŠ Moravičkog okruga*

Domaćini takmičenja za učenike SŠ Moravičkog okruga