strani jeziciUprava Društva za strane jezike i književnost Srbije obavestila nas je da je, nakon konsultacija sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, donela odluku o tome da se opštinski nivo takmičenja iz sviz stranih jezika održi prema već utvrđenom kalendaru, sa početkom u 13 časova za sve jezike:
- 22. februar 2020. godine: francuski, nemački, ruski, italijanski i španski jezik; 
- 23. februar 2020. godine: engleski jezik.