OŠ "Sveti Sava" Gornji Milanovac

  • slova 2U gornjem holu Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Gornjeg Milanovca, 7. novembra 2017, postavljena je izložba radova pod nazivom „Kad su slova imala ime“, koju su osmislile i realizovale učenice sedmog razreda sa svojom nastavnicom srpskog jezika Vanjom Vukosavljević. Ideja za izložbu nastala je na časovima srpskog jezika, pri obradi nastavnih jedinica koje su se ticale staroslovenskog jezika, posebno jednog od njegovih dvaju pisama - ćirilice. Smisao izložbe je upoznavanje učenika i svih koji pogledaju izložbu sa prvobitnim oblicima ćirilice, nazivima i brojnošću slova, ali i mogućnost interesantnih poređenja savremene i staroslovenske ćirilice.