Rukovodilac Školske uprave:
Slađana Parezanović

Prosvetni savetnik:
Danijela Kovačević Mikić

Savetnik za razvojno planiranje
Rada Karanac

Mlađi savetnik za informatičke poslove
Milorad Slavković

Referent za stručno operativne poslove
Jelena Jovanović

Savetnik za materijalno-finansijske poslove