Tehnoloski viskovi 2016

Internet adresa na kojoj se javno objavljuju podaci za:

Tehnološke viškove, zaposleni sa nepunim normama i  slobodna radna mestaje:

https://dositej.mpn.gov.rs/slobodnamesta

Sa ciljem obezbeđivanja pune javnosti rada možete pogledati Stručno upustvo za praćenje angažovanja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama za školsku 2016/2017. g.

 


 

IZVOD IZ ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U VEZI SA JEDINSTVENIM INFORMACIONIM SISTEMOM PROSVETE