Internet adresa na kojoj se javno objavljuju podaci za tehnološke viškove, zaposleni sa nepunim normama i slobodna radna mesta je:

http://liste.mpn.gov.rs/