d0b4d0bed0b1d180d0beU prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/2018. godini upisuju se deca rođena u periodu od 1. marta 2010. do 28. februara 2011. Upis podrazumeva podnošenje neophodne dokumentacije u sekretarijatu škole, nakon čega škola organizuje ispitivanje deteta upisanog u školu, koju obavlja stručni saradnik škole (pedagog i/ili psiholog). Upis učenika u prvi razred počinje 3. aprila 2017. i traje do 31. maja 2017. godine (i posle navednog roka). Više informacija o upisu učenika u prvi razred možete da pročitate u dopisu koji je ministar prosvete  uputio direktorima osnovnih škola: Upis u prvi razred.