nenaslovljeni dizajn 37U kontekstu aktuelnog vanrednog stanja i kontinuiranih napora Vlade Republike Srbije da se koordinisanim sprovođenjem sveobuhvatnih preventivnih mera što je moguće više spreči dalje širenje virusa COVID-19, u situaciji prekida redovnog rada predškolskih ustanova, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa partnerskim institucijama, organizacijama i strukovnim udruženjima pruža podršku mobilisanju/aktiviranju svih raspoloživih resursa u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja i nastoji da doprinese profesionalnom povezivanju i osnaživanju pojedinaca, ustanova i sistema u celini da odgovorno i kompetentno odgovori na kompleksne izazove sa kojima se suočava obrazovni sistem, ali i naše društvo u celini.
Prioritetne zadatke sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja možete pogledati OVDE.