vazno zavrsni        Кao i prethodnih godina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da sprovede završni ispit na kraju osnovne škole, kako bi se učenicima obezbedilo sticanje sertifikata o završenoj osnovnoj školi i kako bi im se omogućilo sprovođenje zakonom regulisane procedure upisa u srednje škole.

                Sa nadom da će Završni ispit biti realizovan pre završetka tekuće nastavne godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja intenzivira aktivnosti koje bi pomogle učenicima osmog razreda da se što kvalitetnije pripreme za ovaj ispit. S tim u vezi planirano je onlajn testiranje, kojim će se učenicima osmog razreda omogućiti samoprocena znanja u ovom trenutku. To bi ujedno bio prvi probni test koji je u skladu sa trenutnim mogućnostima rada od kuće. Osnovna svrha ovog testiranja je da učenici steknu uvid u to da li su napredovali do očekivanih standarda postignuća u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom i da u odnosu na rezultate probnog završnog ispita, po potrebi, dodatnu pažnju posvete određenim oblastima u okviru pojedinih predmeta.

               Od direktora, nastavnika, stručnih saradnika i roditelja očekuje se da motivišu učenike da se u što većem broju, a u skladu sa tehničkim uslovima kojima raspolažu, uključe u ovo testiranje, kako bi dobili pravovremenu objektivnu povratnu informaciju o svom postignuću i znanju, koja treba da im posluži kao smernica za dalje učenje i pripremu za završni ispit. Rezultati testa se neće ocenjivati, jer se testiranje odvija u nedovoljno kontrolisanim uslovima da bi se obezbedila pouzdanost rezultata. Zato je neophodno podsticati učenike da samostalno reše testove, bez obzira na krajnji rezultat, jer će jedino tako imati pravi uvid koji će im poslužiti za dalje planiranje učenja i realnija očekivanja od završnog ispita. Nakon završenog testiranja, učenici će dobiti rezultate, a predmetni nastavnici će putem već uspostavljenih kanala komunikacije sa učenicima saznati koje su oblasti učenici savladali i šta im predstavlja teškoću, da bi se tome mogli posvetiti tokom daljeg rada. Na osnovu ovih razmena, nastavnici treba da planiraju podršku učenicima u sklopu priprema za završni ispit, koje se za sada takođe odvijaju učenjem na daljinu.

               Učenici će naloge za pristup platformi mojaucionica.gov.rs dobiti od svojih odeljenskih starešina, ako ih još uvek ne poseduju u okviru rada na platformi Microsoft Teams. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripremio je demo verziju testa "Upoznaj okruženje za samoprocenu znanja", koji treba da posluži učenicima da se na vreme, pre testiranja upoznaju sa platformom. Nakon što od odeljenjskih starešina dobiju naloge, očekuje se da će učenici od 14. aprila 2020. godine moći da pristupe platformi kako bi proverili pristupne parametre, upozali se sa okruženjem, pogledali uputstva i uradili demo test. Demo test će imati četiri pitanja kako bi učenici imali priliku da vide kakav tip pitanja ih čeka na testu i kako bi mogli da se upoznaju sa načinom rešavanja.

              Onlajn probno testiranje biće sprovedeno po sledećoj dinamici: 22. aprila 2020. test iz srpskog/maternjeg jezika; 23. aprila 2020. test iz matematike; 24. aprila 2020. kombinovani test.

               Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00) , kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju. Preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji im je prosledio odeljenjski starešina, učenik pristupa rešavanju testova. Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno! To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja.

                Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih. Navedeno će biti moguće logovanjem na platformu sa istim pristupnim nalogom kao i za rešavanje testova. Analize zadataka sva tri testa biće emitovane i na kanalu RTS 3, u terminima koji će naknadno biti utvrđeni.

                 Za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti da rade onlajn test (oni koji ne prate nastavu onlajn), školama će biti na raspolaganju sva tri testa u PDF formatu, na dan kombinovanog testa, tj. 24. aprila, kako bi ih odštampale i prosledile roditeljima na način kako se o tome dogovore. Preporuka je da škole na vreme obaveste roditelje i prikupe informacije o potrebama za štampanim testovima. Ove testove roditelji neće vraćati školi, već će nastavnici kroz redovnu komunikaciju sa ovim učenicima dobiti informacije o njihovom postignuću i na osnovu toga dati uputstva i materijale za učenje – pripremu za završni ispit. Ukoliko ne budu postojali uslovi za preuzimanje štampanih testova, učenici će preko RTS-a moći da vide zadatke i njihova rešenja.

               Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u zemlji i mere koje je donela Vlada Republike Srbije, odluka o vremenu i načinu polaganja Završnog ispita biće doneta naknadno, po okončanju zabrane kretanja.

               U želji da što više naših učenika osmog razreda pristupi izradi prvog probnog testiranaja svima želimo dobro zdravlje.