samoprocena maturantiIzvor: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

22, 23 i 24. aprila osmaci u Srbiji će po prvi put imati priliku da samostalno procene svoje znanje i pripremljenost za budući završni ispit, putem jedne onlajn platforme za elektronsko učenje. Na adresi https://www.mojaucionica.gov.rs naći će se zadaci iz matematike, maternjeg jezika, kao i zadaci za kombinovani test (fizika, istorija, geografija, biologija i hemija), na srpskom i na još osam manjinskih jezika, a na osnovu kojih će učenici moći da procene šta od gradiva za malu maturu dobro poznaju, a šta sve treba još da nauče i poprave do junskog završnog ispita.

Pored provere svog znanja, osmaci će imati još jedan benefit – naučiće da koriste onlajn platformu za testiranja.

 

Nedelju dana pre same provere znanja, učenici će moći da pristupe ovoj platformi, na osnovu pristupnih parametara koje će dobiti od svojih razrednih starešina, i da provežbaju korišćenje platforme na jednostavnom testu, koji je samo za tu namenu postavljen.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja najtoplije preporučuje da učenici rade ovo testiranje samostalno, bez pomoći literature ili roditelja, kako bi slika o znanju učenika bila realna, a kako bi, na osnovu toga, najbolje iskoristili preostalo vreme do završnog ispita.