logo rctZbog epidemije izazvane virusom korona, ove školske godine nije bilo moguće realizovati takmičenja koja bi potvrdila izuzetan kvalitet ovogodišnjih istraživačkih radova polaznika Regionalnog centra za talente u Čačku.  Da podsetimo javnost, ovo takmičenje, koje se nalazi i u Kalendaru takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sastoji se iz dva tela: iz teorijskog testa iz odabrane naučne discipline i usmene odbrane prethodno napisanog istraživačkog rada. Napisani radovi učenika od sedmog razreda OŠ do trećeg razreda SŠ imaće mogućnost da se takmiče sledeće školske godine (bude li zdravstvena situacija to omogućila), ali za maturante takva, druga šansa ne postoji. Želeći da im se na simboličan način zahvale za uloženi trud, zaposleni u Regionalnom centru za talente Čačak formirali su stručne komisije po naučnim disciplinama i vrednovali istraživačke radove maturanata,  da bi najboljim i najuspešnijim autorima dodelili nagrade.

Učenici koji su osvojili nagrade su:

  •  Zlatan Vasović, naučna disciplina: Matematika, maturant Gimnazije u Čačku, mentor u Regionalnom centru dr Marija Đukić, rad „GENERISANJE NIZA PROSTIH BROJEVA”, upisao Fizički fakultet u Beogradu;
  • Sofija Dimitrijević, naučna disciplina: Književnost, maturantkinja Gimnazije u Čačku, mentor u Regionalnom centru Danijela Кovačević Mikić, rad „DŽORDŽ ORVEL I OLDUS HAКSLI U SVETU OКO NAS”, upisala Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, modul: Dramaturgija;
  • Teodora Tulović, naučna disciplina: Književnost, maturantkinja Umetničke škole u Кraljevu, mentor u Regionalnom centru Danijela Кovačević Mikić, rad „КONFRONTACIJA ČOVEКA UNUTAR TIŠINE – TUMAČENJE EDICIJE RAVNOTEŽA”, upisala Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, modul: Scenski kostim;
  • Anđelina Paunović, naučna disciplina: Književnost, maturantkinja Gimnazije u Čačku, mentor u Regionalnom centru Aleksandra Mišić, rad „APSURD I КRITIКA TOTALITARNOG SISTEMA U КAFКINIM ‘DNEVNICIMA` I ` PROCESU`”,  upisala Sociologiju na  Filozofskom fakultetu u Beogradu;
  • Nikoleta Vojinović, naučna disciplina: Engleski jezik, maturantkinja Gimnazije u Čačku, mentor u Regionalnom centru Ivana Grujović, rad „LOST CIVILIZATION OF POMPEII” („IZGUBLJENA CIVILIZACIJA POMPEJA”), upisala Fizički fakultet u Beogradu, smer Opšta fizika i
  • Stefan Perendija, naučna disciplina: Hemija, maturant Gimnazije u Čačku, mentor u Regionalnom centru dr Pavle Mašković, rad „POLIFENOLNI PROFIL I ANTIOКSIDATIVNA MOĆ PETROLETARSКOG I ETIL-ACETATNOG EКSTRAКTA BILJNE VRSTE КITAIBELA VITIFOLIA”,  upisao Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu.

Najuspešnijim maturantima  nagrade će biti uručene u Centru za stručno usavršavanje u Čačku,  24. jula 2020. godine u 11 časova, bez prisustva javnosti, u skladu sa zdravstvenim preporukama.