latinica | ћирилица

mpnNa osnovu člana 28, stav 5, tačka 1) i stav 6 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS", br. 88/17, 27/18 i dr. zakon, 10/19 i 6/20) ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspintog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu. 

Izmene se odnose na jesenji raspust, a najvažnija je sledeća informacija: Jesenji raspust počinje u sredu, 11. novembra 2020. godine, a završava se u petak, 13. novembra 2020. godine."

Izmene pročitajte ovde.