latinica | ћирилица
Na sajtu Ministarstva prosvete nalaze se i preporučeni sajtovi škola koje su učestvovale u razvijanju i primeni delotvornog modela inkluzivnog obrazovanja. Navedene sajtove možete koristiti kao primer dobre prakse i za ostale aktivnosti, a mogu da vam budu podrška i u unapređivanju školskih programa rada i godišnjih planova.
Da biste brže ušli na preporučenu stranicu, objavljujemo linkove:
Razmena dobrih ideja uvek je podsticajna. Srećan rad!
S obzirom da je leto vreme individualnog stručnog usavršavanja i unapređivanja školske i pedagoške dokumentacije, sugerišem nastavnicima srpskog jezika i književnosti da u svoj rad uvrste širu metodičku literaturu.

Preporučujem:

Školama preporučujemo "Priručnik za planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja", čiji je izdavač Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd, 2009. iz kog mogu da preuzmu, pored ostalog: godišnji lični plan profesionalnog razvoja, godišnji plan stručnog usavršavanja i napredovanja na nivou ustanove, predloge formulara i izveštaja i dr.