latinica | ћирилица

sajam 2U toku je prijavljivanje škola i predškolskih ustanova Moravičkog okruga za učešće na Šestom sajmu (pred)školskog izdavaštva. Zbog teške ekonomske situacije, sajam se više neće održavati na godišnjem nivou, već svake druge godine. Prethodni sajam je održan u maju 2016. godine (šk. 2015/2016) u OŠ „Kralj Aleksandar I Karađorđević” u Gornjem Milanovcu, dok će domaćin šestog po redu Sajma (pred)školskog izdavaštva biti Osnovna škola „Kirilo Savić” iz Crnjeva, opština Ivanjica. Zahvaljujemo direktoru i kolektivu ove škole na preuzimanju organizacije Sajma.

 Škole i predškolske ustanove mogu da se prijave i za učešće na Šestom sajmu koji će biti održan u prvoj polovini decembra 2017. godine u Crnjevu i za takmičenje publikacija u sledećim kategorijama: Najbolji osnovnoškolski list, Najbolji srednjoškolski list, Izdavački poduhvat godine i Publikacija specijalne namene. Za takmičenje u prve tri navedene kategorije mogu da budu prijavljena izdanja objavljena nakon Petog sajma izdavaštva, dok za novoustanovljenu kategoriju Publikacija specijalne namene mogu da budu prijavljena i starija izdanja (ali ne starija od 2012. godine).

Takođe, ustanove delegiraju i nastavnike zainteresovane za učešće u radu stručnih komisija za izbor najboljih izdanja. Učešće u radu ovih komisija je volonterskog karaktera, a nastavnici dobijaju potvde o iniciranju i učestvovanju u podizanju kvaliteta pedagoške prakse, aktivnost A/12 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. 

Ustanove koje učestvuju na Šestom sajmu biraju školske timove (maksimalno 6 učesnika) u čijem sastavu su i učenici i nastavnici škole (za predškolske ustanove, umesto dece, članovi timova mogu da budu vaspitači i roditelji). Na samom sajmu bira se najbolji štand, odnosno tim koji je bio najuspešniji u predstavljanju škole posetiocima. Nastavnici koji učestvuju u radu tima za učešće na sajmu dobijaju sate stručnog usavršavanja u nadležnosti ustanove, budući da je sajam lepa prilika za razmenu primera dobre prakse.  Aktivnost „Pet minuta za moju školu” je ukinuta. To znači da će timovi razgovarati za publikom i kreirati štand tako da pokaže sve vannastavne aktivnosti koje se realizuju u školi i produkte rada sekcija, učeničkih preduzeća ili fakultativnih programa (a ne samo izdavaštva). Ukoliko postoje mogućnosti, ustanove će tom prilikom deliti i informatore o radu ili reklamne materijale. Između ostalih ciljeva, smisao organizovanja sajma jeste i da se javnosti (pre svega roditeljima i budućim učenicima, ali i svim drugim partnerima iz lokalne zajednice) predstavi celokupan školski, odnosno predškolski program (pod motom „Zašto je dobro biti đak moje škole” ili „Zašto volim svoj vrtić”).

Rok za dostavljanje potpisane i overene prijave za učešće na Šestom sajmu sa po tri primerka svakog izdanja koje se takmiči je 12. novembar 2017. godine. Prijave koje stignu nakon navedenog datuma ili prijave koje stignu sa manjim brojem primeraka od naznačenog neće biti uzete u razmatranje. 

Preuzmite OBRAZAC PRIJAVE