latinica | ћирилица

 вукJelena Ivanović, master učitelj u Osnovnoj školi „Goračići” iz Goračića, prosledila nam je svoj primer dobre pedagoške prakse. Njen izveštaj objavljujemo u celosti.

Ove godine obeležava se 150 godina od pobede Vukovih načela i 200 godina od objavljivanja Vukovog najznačajnijeg dela – Srpskog rječnika. Kako bi se učenicima približio Vukov život i ukazalo na značaj njegovog rada, u učionici drugog razreda realizovan je tematski dan posvećen ovom velikom reformatoru.
Ovaj dan obuhvatio je pet časova, i to: Srpski jezik: Vuk Stefanović Karadžić, sakupljač narodnih umotvorina – obrada; Matematika: Sabiramo i oduzimamo sa Vukom – utvrđivanje; Fizičko vaspitanje: Elementarne igre iz Vukovog doba – vežbanje; Narodna tradicija: Kuće iz naših krajeva – obrada; Likovna kultura: Prirodni i veštački prostor (Rodna kuća Vuka Karadžića) – obrada.


Uvodna aktivnost iz srpskog jezika bila je da dopune azbuku ispisanu na hameru, tako što će lepiti kartice sa slovima na odgovarajuće mesto. Kroz ovaj zadatak ponovili su relacije iz matematike: levo–desno, iznad–ispod, između–ispred. Nakon najave tematskog dana, učenici su pogledali film o Vuku Stefanoviću Karadžiću koji je pripremila učiteljica koristeći znanja sa onlajn seminara Video–lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja. Usledio je razgovor o filmu, a potom i podela nastavnih listića kroz koje su učenici obnovili znanja o narodnim umotvorinama, ali se upoznali i sa glagoljicom i današnjim pismom. Čas je završen kvizom. Podeljeni u dve grupe imali su zadatak da nastave poslovice i odgonetnu zagonetke koje su istaknute multimedijalno.
Čas fizičkog vaspitanja započeli smo igrom „Vuk i ovce”. Nakon vežbi oblikovanja organizovane su igre iz škole koje su se nekada igrale: Trule kobile; Pošto, seko, mleko; Jelečkinje, barjačkinje; Kapa i palice. U završnom delu časa realizovana je elementarna igra „Na slovo, na slovo”.
Rešavajući zadatke na tabli, sami su otkrili naziv nastavne jedinice iz matematike. Usledila je podela nastavnih listića. Na jednom je trebalo da izračunaju date izraze i zaokruže rešenje. Ako sve tačno urade, dobiće imena Vukove dece koja su nadživela oca. Na drugom listiću trebalo je rešiti tekstualne zadatke. Rešenja su data u tabeli. Kada reše zadatak, slovo pored njega treba da upišu pored odgovarajućeg broja. Otkriće rešenje zagonetke: Crven jarac po košari skače. U završnom delu časa organizovana je igra „Balonijada i Vuk”. Učenici su imali zadatak da probuše balone razbacane po učionici, izvuku logički zadatak na papiriću, pročitaju, a potom zajednički dođu do rešenja (Primer: Vuk je voleo da čuva ovce. Jedna ovca ima 2 desne, 2 leve, 2 prednje i 2 zadnje noge. Koliko nogu ima ova ovca?)
Čas narodne tradicije započeli smo rešavanjem ukrštenice čije je konačno rešenje kuća. Kroz grupni oblik rada, posmatrajući slike, fotografije, čitanjem udžbenika, enciklopedija, trebalo je da napišu od čega i kako se grade brvnare, talpare i čatmare.
U toku ovog tematskog dana planirali smo jedan čas likovne kulture na koji smo pozvali roditelje. Zajedničkim snagama, kroz rad u paru, učenici i njihovi roditelji imali su zadatak da naprave rodnu kuću Vuka Karadžića. Od nastavnih sredstava koristili su: karton, lepak, makaze, papir, drvo, plastelin, tempere, flomastere... Po završetku, napravili smo izložbu radova, a potom su učenici popunili evaluacionu listu.
Organizacija tematskog dana je velika dobit za sve: učenike, učitelja i roditelje. Učenici su imali utisak da se sve vreme igraju (učenici najbolje uče kad misle da ne uče), a uključivanje roditelja u nastavni proces je važna karika škole 21. veka.