latinica | ћирилица
 
biobibliotekaRegionalni projekat „Biobiblioteka” realizovan je u toku školske 2021/2022. godine. Na inicijativu i poziv školskog bibliotekara OŠ „Milica Pavlović” Čačak odazvale su se škole: OŠ „Arsenije  Loma”, Gornji Milanovac, OŠ „Desanka Maksimović”, Ugrinovci, OŠ „22. decembar”, Donja Trepča, OŠ „Đeneral Marko Đ. Кatanić” iz Bresnice, OŠ „Stepa Stepanović”, Gornja Gorevnica, Srednja škola „Dragačevo”, Guča, OŠ „Sveti Sava”, Čačak, Tehnička škola, Čačak i OŠ „Filip Filipović”, Čačak.
 Aktivnosti koje su realizovane tokom projekta integrisane su u nastavne planove i sadržaje. Svaka od škola učesnika organizovala je tri od predloženih aktivnosti:
*Proizvodnja biljaka iz semena
*Pravljenje cvetova-reciklaža
*Pravljenje rečnika cveća i drveća
* Gajenje biljaka u saksiji, presađivanje i pelcerenje
*Кreiranje rečnika ličnih imena datih po biljkama
*Čitanje tekstova ili pisanje pesama o cveću
*Pravljenje slikovnica od crteža biljaka
* Pravljenje herbarijuma
*Fonoteka- cveće u muzici
*Popunjavanje neme karte sveta sa biljnim vrstama koje su karakteristične za određenu zemlju ili region (srednjoškolci)
* Izrada plakata (u digitalnom obliku) o svim projektnim aktivnostima 
Cilj Projekta:
*Shvatanje značaja i uticaja biljaka na ljude i okolinu;
*traženje i razmena informacija iz različitih izvora; 
*osposobljavanje za kreiranje teksta na osnovu niza informacija;
*osposobljavanje za tumačenje nelinearnog teksta;
*navikavanje na argumentovano iznošenje mišljenja;
*podsticaj za korišćenje različitih medija;
*razvijanje pravilnih ekoloških navika.
Predmeti i korelacija:
Srpski jezik, Svet oko nas,  Poznavanje prirode, Biologija, Strani jezici, Likovna kultura, Muzička kultura, Informatika i računarstvo.
Produkti projekta i izveštaji o aktivnostima obajavljeni su na posebno otvorenoj Fejsbuk stranici „Biobiblioteka“.  https://www.facebook.com/profile.php?id=100078460215457 
Nastavnici i koordinatori projekta  dobili su sate stručnog usavršavanja u ustanovi, a sledeće godine u planu je da ove aktivnosti prerastu u  e-Tvining projekat.
 
Biljana Lukić, školski bibliotekar
 OŠ „Milica Pavlović” Čačak
Pedagoški savetnik