latinica | ћирилица

library management 1Stručni i stručno-pedagoški nadzor po pitanju zakonske zasnovanosti i kvaliteta rada školskih biblioteka i stručnih saradnika – bibliotekara u nadležnosti je i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (stručno-pedagoški nadzor) i Ministarstva kulture, preko matičnih biblioteka (nadzor nad stručnim radom školske biblioteke). Godinama unazad, Školska uprava Čačak i Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis" ostvaruju intenzivnu saradnju sa zajedničkim ciljem unapređenja kvaliteta rada stručnih saradnika – bilbiotekara i školskih biblioteka koje bi trebalo da budu ključna mesta budući da se kroz njihov kvalitetan rad zapravo prelamaju svi aspekti obrazovnovaspitnog rada (ukoliko je školski program  u funkciji zadovoljenja različitih potreba učenika) i kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika i stučrnih saradnika.

logo vuk likŠkolska uprava Čačak, u skladu sa svojim nadležnostima, sarađuje sa svim stručnim društvima, udruženjima, nadležnim organima, službama i organizacijama na teritoriji za područje za koje je obrazovana, radi unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. U tom smislu, već dugi niz godina, Školska uprava Čačak sarađuje sa Ogrankom Vukove zadužbine u Čačku - Udruženjem „Čuvari dela Vuka Karadžića"  i Vukovom zadužbinom u Beogradu.

sajam 2U toku je prijavljivanje škola i predškolskih ustanova Moravičkog okruga za učešće na Šestom sajmu (pred)školskog izdavaštva. Zbog teške ekonomske situacije, sajam se više neće održavati na godišnjem nivou, već svake druge godine. Prethodni sajam je održan u maju 2016. godine (šk. 2015/2016) u OŠ „Kralj Aleksandar I Karađorđević” u Gornjem Milanovcu, dok će domaćin šestog po redu Sajma (pred)školskog izdavaštva biti Osnovna škola „Kirilo Savić” iz Crnjeva, opština Ivanjica. Zahvaljujemo direktoru i kolektivu ove škole na preuzimanju organizacije Sajma.