mdljpPovodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra, u Osnovnoj školi „Mićo Matović“ u Katićima, realizovana je posebna aktivnost. U pomenutu aktivnost bili su uključeni svi učenici škole od prvog do osmog razreda.

Njen cilj bila je promocija navedenog Međunarodnog dana u školi, podizanje svesti o važnosti ljudskih prava, kao i podsticanje stvaranja kritičkog mišljenja kod učenika. Takođe, jedan od ciljeva bilo je i uključivanje platforme Microsoft Teams u rad.

U saradnji sa nastavnicima, učenici mlađih razreda izdvojenih odeljenja Šarenik, Bela Crkva i Ravna Gora, kao i učenici mlađih razreda matične škole izrađivali su edukativne panoe sa papirnim modelima šaka na kojima su ispisani najvažniji članovi Povelje o pravima deteta, od kojih su najistaknutiji bili prava na život, privatnost i porodicu, pravo na odmor i slobodno vreme, kao i pravo na obrazovanje, slobodu i sigurnost.

светски дан детета 2 768x461Svetski dan deteta obeležava se 20.11. od 1954. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila taj datum za datum obeležavanja.

Tenička škola u Ivanjici obeležila je Svetski dan deteta. 

Obeležavanjem Svetskog dana deteta promovišu se „podsticanje razumevanja među decom i dobrobit dece širom sveta, međusobna interakcija, usmeravanje pažnje javnosti na obaveze društva prema deci, ukazivanje na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju, sigurno okruženje, pravo na učenje, igru i zabavu i pružanje iste prilike za svu decu“.

unnamedMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvija u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za interaktivnu pedagogiju (CIP) izdalo priručnik za škole „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju“ i priručnik za vaspitače „Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj dece“.

Priručnik „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju“ je nastao kao rezultat iskustva zaposlenih iz škola, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF-a i civilnog sektora i predstavlja i integrisanje znanja, iskustva i resursa nastalih tokom realizacije i evaluacije programa „Škola bez nasilja“. Priručnik sadrži materijale koji se mogu koristiti prilikom planiranja i realizacije preventivnih aktivnosti u cilju sprečavanja nasilja u radu sa učenicima, roditeljima i nastavnicima.